نیلی: دانشگاه تهران تاکنون ۷۰ درصد بودجه سال جاری را دریافت کرده است
در نشستی با دبیران انجمن‌های علمی دانشجویی؛
رئیس دانشگاه تهران گفت: دانشگاه تاکنون ۷۰ درصد بودجه خود را دریافت کرده که البته بخش اعظم آن در دو ماه اخیر تأمین شده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار