محمودی‌اصل: معافیت یا تقسیط مالیاتی شرط انصاف دولت درحمایت از اصناف است
کسب و کارهای کرونا زده|
یک اقتصاددان گفت: دولت با معافیت یا اقساطی کردن مالیات کسب و کار‌ها از خرداد ماه سال ۹۹ به بعد می‌تواند بخشی از فشار رکود اقتصادی واحد‌های تولیدی و اصناف بر اثر کرونا را کاهش دهد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار