این درخواست را وزارت خارجه روسیه با صدور بیانیه‌ای و خطاب به مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرده است.

در این بیانیه، دولت روسیه همچنین از برخی بازیگران جهانی که تمایلی به برداشتن تحریم‌ها در شرایط بحران شیوع کرونا ندارند، انتقاد کرده است.

در این ارتباط وزارت خارجه روسیه گفته است: ما متاسفیم که حتی در مواجه با یک تهدید علیه سلامت جهانی، برخی کشورها با رویکرد سیاست زده خود، حذف تحریم‌ها را غیر ممکن عنوان کرده‌اند.

وزارت خارجه روسیه در این بیاینه اظهار اطمینان کرده که در شرایط بهداشتی فعلی در جهان، تلاش‌ها برای سیاسی کردن مباحث مرتبط با شیوع کرونا، تأثیری منفی بر تلاش‌های جهانی برای مقابله با شیوع جهانی کرونا خواهد داشت.