بیگی: آشفتگی بازار خودرو؛ بهانه دولت برای عزل وزیر / رحمانی مخالف تشکیل وزارت بازرگانی بود
در گفتگو با دانشجو بیان شد؛
نماینده مجلس گفت: برکناری وزیر صمت اصلا ارتباطی به بازار خودرو ندارد بلکه به تشکیل نشدن وزارت بازرگانی برمی‌گردد. پس تمام صحبت‌ها مبنی بر برکناری وزیر به علت بازار آشفته خودرو غلط است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار