اعتراف روزنامه اعتماد با پنج سال تأخیر: برجام، نه توازن داشت و نه ضمانت (!)
یک روزنامه زنجیره‌ای بزک کننده برجام اذعان کرد این توافق از ابتدا متوازن نبوده و فاقد ضمانت اجرایی بوده است.
منبع: کیهان
ارسال نظرات
آخرین اخبار