دیدار رئیس مجلس با خانواده شهید سلامت
رئیس مجلس با حضور در منزل شهید مهدی وریجی شهید سلامت با خانواده وی دیدار کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار