قالیباف: فرآیند انتخاب رئیس دیوان محاسبات بر اساس قانون پیش رفت
رئیس مجلس با اشاره به اینکه فرایند انتخاب رییس دیوان محاسبات بر اساس قانون پیش رفت، گفت که رئیس مجلس وظیفه دارد انتخاب مجلس را پاس بدارد و از انتخاب وکلای ملت در مجلس حمایت کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار