تجزیه و تحلیل «مختارنامه» در «فراتر از تصویر» هیسپان تی وی
برنامه «فراتر از تصویر» این هفته به موضوع تجزیه و تحلیل سریال تاریخی «مختارنامه» می پردازد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار