علمای بحرین در رد توافق سازش با رژیم صهیونیستی دادخواست امضا کردند
۲۳۵ نفر از علمای بحرینی با امضای دادخواستی عادی سازی روابط بحرین و رژیم صهیونیستی را رد کردند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار