جراحت دو جوان فلسطینی در پی شلیک نظامیان صهیونیست
نظامیان رژیم صهیونیستی با شلیک به سمت دو جوان فلسطینی که در حال نزدیک شدن به فنس‌های امنیتی در مرکز فلسطین اشغالی بودند، آنها را مجروح کردند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار