آتش بس در مرحله دوم طرح ایران برای حل مناقشه قره باغ قرار دارد
عراقچی در گفتگو با ریانووستی:
معاون وزیر خارجه با بیان اینکه برقراری آتش بس در مرحله دوم طرح ایران برای حل مناقشه قره باغ قرار دارد، گفت: خیلی دقت کردیم که در تبیین این پیشنهاد واقعیت صحنه درگیری و اهداف هر دو طرف را در نظر بگیریم و به شکلی آن را طراحی کنیم که قابل پذیرش باشد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار