امتیارات بزرگ سرمایه‌گذاری در بازسازی سوریه و تعلل ایران
دولت سوریه در دوره بازسازی، امتیاز‌های اقتصادی زیادی به ایران از جمله سرمایه‌گذاری در بخش‌های سودآور اقتصاد خود مانند نفت و گاز، معادن و مدیریت بندر اعطا کرده، ولی در صورت تداوم تعلل ایران در استفاده از این امتیازها، احتمالا این دولت چاره‌ای جز جایگزینی طرف‌های دیگر با ایران نداشته باشد.
منبع: فارس
ارسال نظرات
آخرین اخبار