هدف استفاده از پنل پیامک انبوه چیست؟
طبق آمارهای به دست آمده، حدودا 90% افراد که صاحب گوشی موبایل هستند پیامک های دریافتی شان را در یک بازه زمانی کوتاه می خوانند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار