توصیف ترامپ توسط بازیگری که سودای ریاست جمهوری داشت
بازیگر «ترمیناتور» ترامپ را بدترین رییس جمهوری آمریکا خواند و گروهی را که به کنگره حمله کردند، معادل نازی‌هایی خواند که یک شب کشتار در آستانه جنگ جهانی به راه انداخته بودند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار