تجدید چاپ کتاب «بررسی مواضع نظامی امام خمینی (ره) در جنگ ایران و عراق»
کتاب «بررسی مواضع نظامی امام خمینی (ره) در جنگ ایران و عراق» توسط انتشارات مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس تجدید چاپ شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار