توانایی آزمایشگاه داده‌های ماهواره‌ای دانشگاه تبریز در تشخیص مخاطره آب و هواشناسی یخ زدگی هواپیما
در گفتگو با دانشجو مطرح شد
رئیس دانشکده برنامه‌ریزی و علوم محیطی دانشگاه تبریز از توانایی آزمایشگاه داده‌های ماهواره‌ای دانشگاه تبریز در تشخیص مخاطره آب و هواشناسی یخ زدگی هواپیما در تمام مسیر‌های هواپیمایی کشور و خاورمیانه خبر داد.
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار