اردوغان نیروی هوایی ترکیه را به نابودی می‌کشاند؟
اندیشکده «بگین - سادات» اسرائیل؛
اندیشکده «بگین - سادات» نوشت: اگر معامله S-۴۰۰ را پیش غذا درنظر بگیریم، غذای اصلی می‌تواند خرید جنگنده نسل ۴.۵ روسی Su-۳۵‌ و یا حتی جنگنده نسل پنجم Su-۵۷‌ باشد. این دقیقاً باید چیزی باشد که «پوتین» طراحی کرده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار