علی نیکزاد نامزد انتخابات ریاست جمهوری خواهد شد
علی نیکزاد نایب رییس کنونی مجلس یازدهم شورای اسلامی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری خواهد شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار