حل موضوع ارز چند نرخی، به رفع تورم ایران کمک می‌کند
صندوق بین‌المللی پول:
مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول گفت: برای پرداختن به مساله تورم، مهم است موضوع رژیم چند ارزی موجود در ایران حل شود و این امر نه تنها به رفع تورم کمک خواهد کرد بلکه به طور کلی ثبات اقتصاد کلان را بهبود خواهد داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار