افزایش اعضای هیئت علمی در دانشگاه تبریز
در گفتگو با دانشجو مطرح شد
مدیر بودجه، تشکیلات، تحول اداری و بهره وری دانشگاه تبریز گفت: از افزایش شمار اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز در مقایسه با کارکنان این دانشگاه خبر داد.
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار