تغییر کاربری گسترده اراضی کشاورزی در مجلس! / امنیت غذایی مردم به خطر می‌افتد؟
بررسی طرح جدید کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی؛
«طرح تقویت امنیت غذایی و رفع موانع تولیدی از کشاورزی» در دستور مجلس یازدهم قرار دارد. این طرح به دلیل حجم سنگین تغییرات ساختاری که به بخش کشاورزی وارد می کند موجب واکنش بسیاری از کارشناسان شده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار