ابراهیم اکبری دیزگاه: دغدغه‌ام در «سیاگالش» طرح شکلی از «الله‌اندیشی» است
ابراهیم اکبری دیزگاه با اشاره به آخرین اثرش «سیاگالش» گفت: دغدغه اصلی من طرح شکلی از «الله‌اندیشی» است؛ در دوره‌ای که مردم دماغِ معنوی‌شان دچار اختلال شده و تذکر به این امر که به جای خدا نباید کس یا چیزِ دیگری نشاند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار