۸۰ برنامه کارشناسی دانشگاه تهران بازنگری شده است
حسینی:
معاون دانشگاه تهران گفت: دانشجویان می‌توانند ۱۵ تا ۲۰ واحد درسی را در رشته‌های دیگر بگذرانند که اجرای آن از اسفند سال گذشته آغاز شده و ۸۰ برنامه از ۱۰۰ برنامه کارشناسی طبق این مدل مورد بازنگری قرار گرفته است.
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار