ضبط برنامه ۴ نامزد ریاست جمهوری برای استان‌ها طی ۴ روز
درچهار روز گذشته تاکنون، برنامه‌های ویژه استان‌ها با حضور چهار نفر از نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری ضبط شده و تولید برنامه برای دیگر استان‌ها و با حضور سه نامزد دیگر ادامه دارد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار