مهام: طرح سریال «بزنگاه» را الان به تلویزیون بدهم رد می‌کنند!
تهیه کننده سریال «بوتیمار» گفت: من الان به شما امضا می‌دهم که اگر طرح جدید بزنگاه را به تلویزیون ارائه دهم رد کند. اگر گذاشتند من این سریال را بسازم!
منبع: فارس
ارسال نظرات
آخرین اخبار