خاموشی سیاست در تلوبیون/ صداوسیما «تبادل» و تعامل را گسترش خواهد داد؟
پرونده صداوسیما ۱۹ |
تأسیس شبکه «آرا» و شبکه اختصاصی نامزد‌های انتخاباتی قدم مهم و روبه جلویی بود. اما چیزی که در اینجا مورد اهمیت است سرنوشت نامشخص آینده این اقدام در روز‌های پیش رو است. روز‌هایی که کشور از فضای سیاسی فاصله‌گرفته است؛ آیا قرار است رسانه‌های کشور هم از این فضا فاصله بگیرند؟
ارسال نظرات
آخرین اخبار