فیلم/ عرفه متفاوت خبرنگاران خبرگزاری دانشجو در جاسک
تنی چند از خبرنگاران «خبرگزاری دانشجو» مناسک روز عرفه خود را با خدمت به سیل‌زدگان سال ۱۳۹۸ در شهر سیرک واقع در هرمزگان به جای آوردند که در ادامه توضیحات یکی از این خبرنگاران آمده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار