قیس سعید: مجالی برای بازگشت به عقب در تونس وجود ندارد
رئیس جمهور تونس در سخنانی تصریح کرد: درحال حاضر مجالی برای بازگشت به عقب در امور کشور وجود ندارد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار