برنامه‌های وزیر پیشنهادی ارشاد در حوزه موسیقی چیست؟
وزیر پیشنهادی وزارت ارشاد با انتشار برنامه‌های جامع خود در حوزه موسیقی از ضرورت تدوین سند راهبردی موسیقی ملی ایرانی و بهینه سازی خانه موسیقی بر اساس چند ضرورت سخن گفته است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار