یزدی‌زاده: عنوان «بگیر و ببند» علیه مبارزه با مفاسد اقتصادی سفسطه است / سخت‌ترین قوانین در آزادترین اقتصاد‌های جهان
یادداشت اختصاصی|
استاد اقتصاد نوشت: سخت‌ترین قوائد مالیاتی و جرایم بازدارنده متعلق به آزادترین کشور‌های جهان است و عنوان بگیر و ببند علیه پیشنهاد جمع‌آوری سکه و ارز برای مقابله با فساد و فرار مالیاتی از سطح جامعه سفسطه‌ای بیش نیست.
ارسال نظرات
آخرین اخبار