گام نخست ساخت یک میلیون مسکن از ۲ هفته آینده
وزیر راه و شهرسازی خبر داد؛
وزیر راه و شهرسازی از آغاز برنامه مسکنی دولت طی دو هفته آینده خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار