سفیر دانمارک به وزارت خارجه فراخوانده شد
رئیس اداره پیگیری وزیر امور خارجه گفت: سفیر دانمارک هفته گذشته به وزارت امور خارجه دعوت شد و با مدیرکل کنسولی این وزارتخانه دیدار و گفتگو کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار