انتصاب‌های غیر اصولی چه بر سر دولت روحانی آورد؟
دولت روحانی به عقیده بسیاری از مردم و کارشناسان کارنامه‌ای ضعیف در انتصاب‌های خود داشت. بسیاری از امورات اداره کشور به افرادی واگذار شده بود که نه تنها توانایی حل مشکلات را نداشتند بلکه خود مشکلی در راه حرکت کشور بودند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار