مذاکره وزارت راه با چینی‌ها برای انبوه‌سازی مسکن
شاکری خبر داد
عضو شورای عالی مسکن گفت: وزارت راه و شهرسازی، در حال مذاکره با چینی‌ها برای انبوه‌سازی مسکن است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار