تکمیل ترکیب تیم اقتصادی دولت/ انتظارات سهامداران از مجید عشقی
از آنجا که علی صالح‌آبادی یک دهه از عمر مدیریتی خود را در بازار سرمایه گذرانده برخی سهامداران انتظار دارند تا وضعیت بازار سرمایه بهتر از گذشته شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار