جزئیات ترور تصویربردار خبرگزاری صداوسیما در کابل
تصویربردار خبرگزاری صداوسیما در کابل هدف دست کم هفت گلوله قرار گرفت، اما از این ترور جان سالم به در برد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار