سید صادق موسوی مدیرکل دفتر امور جشنواره‌های سازمان سینمایی شد
سیدصادق موسوی مدیرکل دفتر جشنواره‌ها و همکاری‌های بین الملل سازمان سینمایی شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار