بازگشت پروازهای عبوری اروپایی به آسمان ایران
مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران گفت: بعد از سقوط هواپیمایی اوکراینی تردد همه پروازهای عبوری اروپایی محدود شده بود که با مذاکرات انجام شده در حال بازگشت به آسمان ایران هستند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار