ایران؛ برنده غیرمنتظره بحران اوکراین؟
پایگاه مدرن دیپلماسی منتشر کرد؛
باید توجه داشت که در صورت حمله روسیه به اوکراین و تحمیل گسترده تحریم‌ها از جانب اتحادیه اروپا و آمریکا علیه روسیه، مسکو را به سمت تهران متمایل می‌کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار