حصول توافق نیازمند اتخاذ تصمیمات مهم از سوی طرفهای غربی به ویژه آمریکاست
امیرعبداللهیان:
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار با همتای فنلاندی حصول توافق در وین را نیازمند اتخاذ تصمیمات مهم از سوی طرفهای غربی به ویژه آمریکا خواند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار