الزامات قانون «اینارا» رعایت می‌شود/ برای بازگشت به برجام با کنگره تعامل می‌کنیم
واشنگتن:
معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت واشنگتن در خصوص مذاکرات وین در تعامل با کنگره است و برای بازگشت به برجام، الزامات قانون «اینارا» را رعایت خواهد کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار