شایعه علیه «موقعیت مهدی» که فرزند شهید همت تکذیب کرد
همسر شهید مهدی باکری شایعات منتشر شده از قول او علیه فیلم «موقعیت مهدی» را تکذیب کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار