برچسب ها - آخرین قیمت سکه
برچسب ها
هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۲۸۹،۴۰۰ (یک میلیون و دویست و هشتاد و نه هزار و چهارصد) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ مصادف با ۲۶ آوریل ۲۰۲۲ - با کاهش ۰.۷۹ درصدی به ۱،۲۷۹،۲۰۰ (یک میلیون و دویست و هفتاد و نه هزار و دویست) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۰۷۴۸۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۶

هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۴ روز پیش تا ۱،۳۰۷،۹۰۰ (یک میلیون و سیصد و هفت هزار و نهصد) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ مصادف با ۲۵ آوریل ۲۰۲۲ - با کاهش ۱.۴۳ درصدی به ۱،۲۸۹،۴۰۰ (یک میلیون و دویست و هشتاد و نه هزار و چهارصد) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۰۷۲۹۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۵

هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۴ روز پیش تا ۱،۳۰۷،۶۰۰ (یک میلیون و سیصد و هفت هزار و ششصد) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ مصادف با ۲۴ آوریل ۲۰۲۲ - با رشد ۰.۰۲ درصدی به ۱،۳۰۷،۹۰۰ (یک میلیون و سیصد و هفت هزار و نهصد) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۰۷۰۸۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۴

هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۳۱۵،۰۰۰ (یک میلیون و سیصد و پانزده هزار) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ مصادف با ۲۰ آوریل ۲۰۲۲ - با کاهش ۰.۷۴ درصدی به ۱،۳۰۵،۳۰۰ (یک میلیون و سیصد و پنج هزار و سیصد) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۰۶۶۴۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۳۱۹،۲۰۰ (یک میلیون و سیصد و نوزده هزار و دویست) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ مصادف با ۱۹ آوریل ۲۰۲۲ - با کاهش ۰.۳۱ درصدی به ۱،۳۱۵،۰۰۰ (یک میلیون و سیصد و پانزده هزار) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۰۶۴۳۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۳۰

هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۳۱۵،۰۰۰ (یک میلیون و سیصد و پانزده هزار) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ مصادف با ۱۸ آوریل ۲۰۲۲ - با رشد ۰.۳۱ درصدی به ۱،۳۱۹،۲۰۰ (یک میلیون و سیصد و نوزده هزار و دویست) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۰۶۱۸۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۹

هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۳۲۰،۱۰۰ (یک میلیون و سیصد و بیست هزار و یکصد) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ مصادف با ۱۳ آوریل ۲۰۲۲ - با رشد ۰.۱۷ درصدی به ۱،۳۲۲،۴۰۰ (یک میلیون و سیصد و بیست و دو هزار و چهارصد) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۰۵۴۶۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۴

هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۳۱۹،۲۰۰ (یک میلیون و سیصد و نوزده هزار و دویست) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ مصادف با ۱۲ آوریل ۲۰۲۲ - با رشد ۰.۰۶ درصدی به ۱،۳۲۰،۱۰۰ (یک میلیون و سیصد و بیست هزار و یکصد) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۰۵۲۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۳

هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۳۰۶،۷۰۰ (یک میلیون و سیصد و شش هزار و هفتصد) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ مصادف با ۱۱ آوریل ۲۰۲۲ - با رشد ۰.۹۴ درصدی به ۱،۳۱۹،۲۰۰ (یک میلیون و سیصد و نوزده هزار و دویست) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۰۵۰۱۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۲

هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۳ روز پیش تا ۱،۲۸۶،۶۰۰ (یک میلیون و دویست و هشتاد و شش هزار و ششصد) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ مصادف با ۱۰ آوریل ۲۰۲۲ - با رشد ۱.۵۳ درصدی به ۱،۳۰۶،۷۰۰ (یک میلیون و سیصد و شش هزار و هفتصد) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۰۴۸۱۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۱

هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۳ روز پیش تا ۱،۲۷۶،۹۰۰ (یک میلیون و دویست و هفتاد و شش هزار و نهصد) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۱ مصادف با ۰۹ آوریل ۲۰۲۲ - با رشد ۰.۷۵ درصدی به ۱،۲۸۶،۶۰۰ (یک میلیون و دویست و هشتاد و شش هزار و ششصد) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۰۴۵۹۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۰

هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۲۶۹،۳۰۰ (یک میلیون و دویست و شصت و نه هزار و سیصد) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۱ مصادف با ۰۶ آوریل ۲۰۲۲ - با رشد ۱.۳۸ درصدی به ۱،۲۸۷،۱۰۰ (یک میلیون و دویست و هشتاد و هفت هزار و یکصد) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۰۴۲۸۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۱۷

هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۲۴۹،۲۰۰ (یک میلیون و دویست و چهل و نه هزار و دویست) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۱ مصادف با ۰۵ آوریل ۲۰۲۲ - با رشد ۱.۵۸ درصدی به ۱،۲۶۹،۳۰۰ (یک میلیون و دویست و شصت و نه هزار و سیصد) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۰۴۰۵۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۱۶

هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۴ روز پیش تا ۱،۲۵۶،۴۰۰ (یک میلیون و دویست و پنجاه و شش هزار و چهارصد) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ مصادف با ۰۴ آوریل ۲۰۲۲ - با کاهش ۰.۵۷ درصدی به ۱،۲۴۹،۲۰۰ (یک میلیون و دویست و چهل و نه هزار و دویست) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۰۳۸۴۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۱۵

هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۴ روز پیش تا ۱،۲۴۵،۱۰۰ (یک میلیون و دویست و چهل و پنج هزار و یکصد) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۱ مصادف با ۰۳ آوریل ۲۰۲۲ - با رشد ۰.۸۹ درصدی به ۱،۲۵۶،۴۰۰ (یک میلیون و دویست و پنجاه و شش هزار و چهارصد) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۰۳۶۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۱۴

هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۲۳۰،۵۰۰ (یک میلیون و دویست و سی هزار و پانصد) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۲۶ اسفند ۱۴۰۰ مصادف با ۱۷ مارچ ۲۰۲۲ - با کاهش ۰.۷۵ درصدی به ۱،۲۲۱،۳۰۰ (یک میلیون و دویست و بیست و یک هزار و سیصد) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۰۲۲۹۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۲۶

هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۲۳۱،۲۰۰ (یک میلیون و دویست و سی و یک هزار و دویست) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ مصادف با ۱۶ مارچ ۲۰۲۲ - با کاهش ۰.۰۵ درصدی به ۱،۲۳۰،۵۰۰ (یک میلیون و دویست و سی هزار و پانصد) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۰۲۰۶۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۲۵

هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۲۴۰،۷۰۰ (یک میلیون و دویست و چهل هزار و هفتصد) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ مصادف با ۱۵ مارچ ۲۰۲۲ - با کاهش ۰.۷۷ درصدی به ۱،۲۳۱،۲۰۰ (یک میلیون و دویست و سی و یک هزار و دویست) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۰۱۸۴۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۲۴

هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۳ روز پیش تا ۱،۲۲۰،۶۰۰ (یک میلیون و دویست و بیست هزار و ششصد) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ مصادف با ۱۳ مارچ ۲۰۲۲ - با رشد ۰.۳۵ درصدی به ۱،۲۲۵،۰۰۰ (یک میلیون و دویست و بیست و پنج هزار) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۰۱۳۹۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۲۲

هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۳ روز پیش تا ۱،۲۲۳،۸۰۰ (یک میلیون و دویست و بیست و سه هزار و هشتصد) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ مصادف با ۱۲ مارچ ۲۰۲۲ - با کاهش ۰.۲۶ درصدی به ۱،۲۲۰،۶۰۰ (یک میلیون و دویست و بیست هزار و ششصد) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۰۱۱۶۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۲۱

پرطرفدارترین عناوین
آخرین اخبار