برچسب ها - آخرین قیمت سکه
برچسب ها
روز قبل هر گرم طلا ۱۸ عیار مانند ۲ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد.
کد خبر: ۱۰۰۰۷۷۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۱۸

هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۱۹۷،۰۰۰ (یک میلیون و یکصد و نود و هفت هزار) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ مصادف با ۰۸ مارچ ۲۰۲۲ - با رشد ۱.۰۱ درصدی به ۱،۲۰۹،۳۰۰ (یک میلیون و دویست و نه هزار و سیصد) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۰۰۵۳۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۱۷

هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۱۹۸،۲۰۰ (یک میلیون و یکصد و نود و هشت هزار و دویست) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ مصادف با ۰۷ مارچ ۲۰۲۲ - با کاهش ۰.۱ درصدی به ۱،۱۹۷،۰۰۰ (یک میلیون و یکصد و نود و هفت هزار) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۰۰۳۱۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۱۶

هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۳ روز پیش تا ۱،۲۰۷،۲۰۰ (یک میلیون و دویست و هفت هزار و دویست) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ مصادف با ۰۵ مارچ ۲۰۲۲ - با کاهش ۰.۵۱ درصدی به ۱،۲۰۱،۰۰۰ (یک میلیون و دویست و یک هزار) تومان رسید.
کد خبر: ۹۹۹۸۵۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۱۴

هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۳ روز پیش تا ۱،۲۰۱،۷۰۰ (یک میلیون و دویست و یک هزار و هفتصد) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ مصادف با ۰۲ مارچ ۲۰۲۲ - با رشد ۰.۱۳ درصدی به ۱،۲۰۳،۳۰۰ (یک میلیون و دویست و سه هزار و سیصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۹۹۴۶۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۱۱

هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۲۰۰،۰۰۰ (یک میلیون و دویست هزار) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۰۹ اسفند ۱۴۰۰ مصادف با ۲۸ فوریه ۲۰۲۲ - با رشد ۰.۱۴ درصدی به ۱،۲۰۱،۷۰۰ (یک میلیون و دویست و یک هزار و هفتصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۹۹۱۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۹

هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۳ روز پیش تا ۱،۲۲۶،۶۰۰ (یک میلیون و دویست و بیست و شش هزار و ششصد) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۰۸ اسفند ۱۴۰۰ مصادف با ۲۷ فوریه ۲۰۲۲ - با کاهش ۲.۲۱ درصدی به ۱،۲۰۰،۰۰۰ (یک میلیون و دویست هزار) تومان رسید.
کد خبر: ۹۹۸۹۳۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۸

هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۳ روز پیش تا ۱،۱۸۸،۷۰۰ (یک میلیون و یکصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۰۷ اسفند ۱۴۰۰ مصادف با ۲۶ فوریه ۲۰۲۲ - با رشد ۳.۰۸ درصدی به ۱،۲۲۶،۶۰۰ (یک میلیون و دویست و بیست و شش هزار و ششصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۹۸۶۸۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۷

هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۱۷۶،۷۰۰ (یک میلیون و یکصد و هفتاد و شش هزار و هفتصد) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۰۴ اسفند ۱۴۰۰ مصادف با ۲۳ فوریه ۲۰۲۲ - با رشد ۱.۱۶ درصدی به ۱،۱۹۰،۶۰۰ (یک میلیون و یکصد و نود هزار و ششصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۹۸۱۷۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۴

هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۱۷۶،۷۰۰ (یک میلیون و یکصد و هفتاد و شش هزار و هفتصد) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۰۳ اسفند ۱۴۰۰ مصادف با ۲۲ فوریه ۲۰۲۲ - به ۱،۱۷۶،۷۰۰ (یک میلیون و یکصد و هفتاد و شش هزار و هفتصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۹۷۸۸۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۳

هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱,۱۹۰,۶۰۰ (یک میلیون و یکصد و نود هزار و ششصد ) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۰۲ اسفند ۱۴۰۰ مصادف با ۲۱ فوریه ۲۰۲۲ - با کاهش ۱.۱۸ درصدی به ۱,۱۷۶,۷۰۰ (یک میلیون و یکصد و هفتاد و شش هزار و هفتصد ) تومان رسید.
کد خبر: ۹۹۷۶۳۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۲

هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۳ روز پیش تا ۱،۲۰۴،۹۰۰ (یک میلیون و دویست و چهار هزار و نهصد) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۰۱ اسفند ۱۴۰۰ مصادف با ۲۰ فوریه ۲۰۲۲ - با کاهش ۱.۲ درصدی به ۱،۱۹۰،۶۰۰ (یک میلیون و یکصد و نود هزار و ششصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۹۷۳۸۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۱

هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۳ روز پیش تا ۱،۲۰۲،۶۰۰ (یک میلیون و دویست و دو هزار و ششصد) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ مصادف با ۱۹ فوریه ۲۰۲۲ - با رشد ۰.۱۹ درصدی به ۱،۲۰۴،۹۰۰ (یک میلیون و دویست و چهار هزار و نهصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۹۷۱۳۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۳ روز پیش تا ۱،۲۱۲،۳۰۰ (یک میلیون و دویست و دوازده هزار و سیصد) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۴۰۰ مصادف با ۱۶ فوریه ۲۰۲۲ - با کاهش ۰.۳۲ درصدی به ۱،۲۰۸،۴۰۰ (یک میلیون و دویست و هشت هزار و چهارصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۹۶۷۱۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۷

هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۲۰۱،۲۰۰ (یک میلیون و دویست و یک هزار و دویست) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۰ مصادف با ۱۴ فوریه ۲۰۲۲ - با رشد ۰.۹۱ درصدی به ۱،۲۱۲،۳۰۰ (یک میلیون و دویست و دوازده هزار و سیصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۹۶۳۷۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۵

هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۳ روز پیش تا ۱،۱۶۴،۳۰۰ (یک میلیون و یکصد و شصت و چهار هزار و سیصد) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۰ مصادف با ۱۳ فوریه ۲۰۲۲ - با رشد ۳.۰۷ درصدی به ۱،۲۰۱،۲۰۰ (یک میلیون و دویست و یک هزار و دویست) تومان رسید.
کد خبر: ۹۹۶۱۱۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۴

هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۳ روز پیش تا ۱،۱۶۶،۸۰۰ (یک میلیون و یکصد و شصت و شش هزار و هشتصد) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ مصادف با ۱۲ فوریه ۲۰۲۲ - با کاهش ۰.۲۱ درصدی به ۱،۱۶۴،۳۰۰ (یک میلیون و یکصد و شصت و چهار هزار و سیصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۹۵۸۴۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۳

هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۱۸۰،۹۰۰ (یک میلیون و یکصد و هشتاد هزار و نهصد) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۰ مصادف با ۰۹ فوریه ۲۰۲۲ - با کاهش ۱.۶ درصدی به ۱،۱۶۲،۲۰۰ (یک میلیون و یکصد و شصت و دو هزار و دویست) تومان رسید.
کد خبر: ۹۹۵۳۴۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۰

هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۱۸۱،۳۰۰ (یک میلیون و یکصد و هشتاد و یک هزار و سیصد) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۰ مصادف با ۰۸ فوریه ۲۰۲۲ - با کاهش ۰.۰۳ درصدی به ۱،۱۸۰،۹۰۰ (یک میلیون و یکصد و هشتاد هزار و نهصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۹۵۰۸۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۹

هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۱۶۹،۳۰۰ (یک میلیون و یکصد و شصت و نه هزار و سیصد) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ مصادف با ۰۷ فوریه ۲۰۲۲ - با رشد ۱.۰۱ درصدی به ۱،۱۸۱،۳۰۰ (یک میلیون و یکصد و هشتاد و یک هزار و سیصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۹۴۸۱۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۸

پرطرفدارترین عناوین
آخرین اخبار