برچسب ها - آخرین قیمت سکه
برچسب ها
هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۳ روز پیش تا ۱،۲۹۹،۵۰۰ (یک میلیون و دویست و نود و نه هزار و پانصد) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۰۴ دی ۱۴۰۰ مصادف با ۲۵ دسامبر ۲۰۲۱ - با رشد ۰.۱۸ درصدی به ۱،۳۰۱،۹۰۰ (یک میلیون و سیصد و یک هزار و نهصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۸۵۵۸۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۴


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۲۸۵،۵۰۰ (یک میلیون و دویست و هشتاد و پنج هزار و پانصد) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۰۱ دی ۱۴۰۰ مصادف با ۲۲ دسامبر ۲۰۲۱ - با رشد ۱.۱ درصدی به ۱،۲۹۹،۸۰۰ (یک میلیون و دویست و نود و نه هزار و هشتصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۸۵۱۵۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۱


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۲۸۱،۸۰۰ (یک میلیون و دویست و هشتاد و یک هزار و هشتصد) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۰ مصادف با ۲۱ دسامبر ۲۰۲۱ - با رشد ۰.۲۸ درصدی به ۱،۲۸۵،۵۰۰ (یک میلیون و دویست و هشتاد و پنج هزار و پانصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۸۴۸۷۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۳۰


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۲۹۰،۸۰۰ (یک میلیون و دویست و نود هزار و هشتصد) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۰ مصادف با ۲۰ دسامبر ۲۰۲۱ - با کاهش ۰.۷ درصدی به ۱،۲۸۱،۸۰۰ (یک میلیون و دویست و هشتاد و یک هزار و هشتصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۸۴۶۰۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۹


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۳ روز پیش تا ۱،۲۹۹،۱۰۰ (یک میلیون و دویست و نود و نه هزار و یکصد) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۰ مصادف با ۱۹ دسامبر ۲۰۲۱ - با کاهش ۰.۶۴ درصدی به ۱،۲۹۰،۸۰۰ (یک میلیون و دویست و نود هزار و هشتصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۸۴۳۵۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۸


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۳ روز پیش تا ۱،۲۹۹،۳۰۰ (یک میلیون و دویست و نود و نه هزار و سیصد) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۰ مصادف با ۱۸ دسامبر ۲۰۲۱ - با کاهش ۰.۰۱ درصدی به ۱،۲۹۹،۱۰۰ (یک میلیون و دویست و نود و نه هزار و یکصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۸۴۱۲۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۷


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۲۸۳،۴۰۰ (یک میلیون و دویست و هشتاد و سه هزار و چهارصد) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۰ مصادف با ۱۵ دسامبر ۲۰۲۱ - با رشد ۰.۷۸ درصدی به ۱،۲۹۳،۵۰۰ (یک میلیون و دویست و نود و سه هزار و پانصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۸۳۶۹۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۴


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۲۹۵،۶۰۰ (یک میلیون و دویست و نود و پنج هزار و ششصد) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۰ مصادف با ۱۴ دسامبر ۲۰۲۱ - با کاهش ۰.۹۵ درصدی به ۱،۲۸۳،۴۰۰ (یک میلیون و دویست و هشتاد و سه هزار و چهارصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۸۳۴۳۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۳


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۲۹۵،۲۰۰ (یک میلیون و دویست و نود و پنج هزار و دویست) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۰ مصادف با ۱۳ دسامبر ۲۰۲۱ - با رشد ۰.۰۳ درصدی به ۱،۲۹۵،۶۰۰ (یک میلیون و دویست و نود و پنج هزار و ششصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۸۳۲۰۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۲


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۳ روز پیش تا ۱،۳۰۶،۷۰۰ (یک میلیون و سیصد و شش هزار و هفتصد) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۰ مصادف با ۱۲ دسامبر ۲۰۲۱ - با کاهش ۰.۸۸ درصدی به ۱،۲۹۵،۲۰۰ (یک میلیون و دویست و نود و پنج هزار و دویست) تومان رسید.
کد خبر: ۹۸۳۰۳۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۱


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۳ روز پیش تا ۱،۳۰۶،۰۰۰ (یک میلیون و سیصد و شش هزار) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۰ مصادف با ۱۱ دسامبر ۲۰۲۱ - با رشد ۰.۰۵ درصدی به ۱،۳۰۶،۷۰۰ (یک میلیون و سیصد و شش هزار و هفتصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۸۲۷۴۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۰


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۳۱۹،۶۰۰ (یک میلیون و سیصد و نوزده هزار و ششصد) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰ مصادف با ۰۸ دسامبر ۲۰۲۱ - با کاهش ۰.۲۲ درصدی به ۱،۳۱۶،۶۰۰ (یک میلیون و سیصد و شانزده هزار و ششصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۸۲۲۹۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۷


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۳۰۴،۲۰۰ (یک میلیون و سیصد و چهار هزار و دویست) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰ مصادف با ۰۷ دسامبر ۲۰۲۱ - با رشد ۱.۱۶ درصدی به ۱،۳۱۹،۶۰۰ (یک میلیون و سیصد و نوزده هزار و ششصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۸۱۹۸۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۶


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۳ روز پیش تا ۱،۲۵۸،۹۰۰ (یک میلیون و دویست و پنجاه و هشت هزار و نهصد) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۰ مصادف با ۰۵ دسامبر ۲۰۲۱ - با رشد ۳.۳۱ درصدی به ۱،۳۰۲،۱۰۰ (یک میلیون و سیصد و دو هزار و یکصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۸۱۴۶۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۴


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۳ روز پیش تا ۱،۲۶۱،۹۰۰ (یک میلیون و دویست و شصت و یک هزار و نهصد) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰ مصادف با ۰۴ دسامبر ۲۰۲۱ - با کاهش ۰.۲۳ درصدی به ۱،۲۵۸،۹۰۰ (یک میلیون و دویست و پنجاه و هشت هزار و نهصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۸۱۲۵۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۳


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۲۶۹،۵۰۰ (یک میلیون و دویست و شصت و نه هزار و پانصد) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰ مصادف با ۰۱ دسامبر ۲۰۲۱ - با کاهش ۱.۴۷ درصدی به ۱،۲۵۱،۱۰۰ (یک میلیون و دویست و پنجاه و یک هزار و یکصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۸۰۷۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۰


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۲۵۸،۴۰۰ (یک میلیون و دویست و پنجاه و هشت هزار و چهارصد) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۰۹ آذر ۱۴۰۰ مصادف با ۳۰ نوامبر ۲۰۲۱ - با رشد ۰.۸۷ درصدی به ۱،۲۶۹،۵۰۰ (یک میلیون و دویست و شصت و نه هزار و پانصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۸۰۴۵۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۹


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۲۵۳،۱۰۰ (یک میلیون و دویست و پنجاه و سه هزار و یکصد) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۰ مصادف با ۲۹ نوامبر ۲۰۲۱ - با رشد ۰.۴۲ درصدی به ۱،۲۵۸،۴۰۰ (یک میلیون و دویست و پنجاه و هشت هزار و چهارصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۸۰۱۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۸


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۳ روز پیش تا ۱،۲۵۰،۴۰۰ (یک میلیون و دویست و پنجاه هزار و چهارصد) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۰۷ آذر ۱۴۰۰ مصادف با ۲۸ نوامبر ۲۰۲۱ - با رشد ۰.۲۱ درصدی به ۱،۲۵۳،۱۰۰ (یک میلیون و دویست و پنجاه و سه هزار و یکصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۷۹۹۰۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۷


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۳ روز پیش تا ۱،۲۵۳،۴۰۰ (یک میلیون و دویست و پنجاه و سه هزار و چهارصد) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۰۶ آذر ۱۴۰۰ مصادف با ۲۷ نوامبر ۲۰۲۱ - با کاهش ۰.۲۳ درصدی به ۱،۲۵۰،۴۰۰ (یک میلیون و دویست و پنجاه هزار و چهارصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۷۹۶۶۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۶


پرطرفدارترین عناوین
آخرین اخبار