برچسب ها - آخرین قیمت سکه
برچسب ها
هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۳ روز پیش تا ۱،۲۸۵،۷۰۰ (یک میلیون و دویست و هشتاد و پنج هزار و هفتصد) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۱ مصادف با ۲۰ آگوست ۲۰۲۲ - با کاهش ۰.۸۱ درصدی به ۱،۲۷۵،۳۰۰ (یک میلیون و دویست و هفتاد و پنج هزار و سیصد) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۲۷۶۷۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۹


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۲۹۹،۳۰۰ (یک میلیون و دویست و نود و نه هزار و سیصد) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ مصادف با ۱۷ آگوست ۲۰۲۲ - با رشد ۰.۵۲ درصدی به ۱،۳۰۶،۲۰۰ (یک میلیون و سیصد و شش هزار و دویست) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۲۷۲۵۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۶


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۳۲۳،۱۰۰ (یک میلیون و سیصد و بیست و سه هزار و یکصد) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ مصادف با ۱۶ آگوست ۲۰۲۲ - با کاهش ۱.۸۳ درصدی به ۱،۲۹۹،۳۰۰ (یک میلیون و دویست و نود و نه هزار و سیصد) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۲۷۰۰۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۵


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۳۴۲،۳۰۰ (یک میلیون و سیصد و چهل و دو هزار و سیصد) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ مصادف با ۱۵ آگوست ۲۰۲۲ - با کاهش ۱.۴۵ درصدی به ۱،۳۲۳،۱۰۰ (یک میلیون و سیصد و بیست و سه هزار و یکصد) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۲۶۸۰۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۴


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۳ روز پیش تا ۱,۳۶۶,۰۰۰ (یک میلیون و سیصد و شصت و شش هزار) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ مصادف با ۱۴ آگوست ۲۰۲۲ - با کاهش ۱.۷۶ درصدی به ۱,۳۴۲,۳۰۰ (یک میلیون و سیصد و چهل و دو هزار و سیصد ) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۲۶۵۸۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۳


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۳ روز پیش تا ۱،۳۴۸،۰۰۰ (یک میلیون و سیصد و چهل و هشت هزار) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ مصادف با ۱۳ آگوست ۲۰۲۲ - با رشد ۱.۳۱ درصدی به ۱،۳۶۶،۰۰۰ (یک میلیون و سیصد و شصت و شش هزار) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۲۶۳۹۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۲


هر گرم طلا ۱۸ عیار که روز قبل تا ۱،۳۴۸،۰۰۰ (یک میلیون و سیصد و چهل و هشت هزار) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ مصادف با ۱۱ آگوست ۲۰۲۲ - با رشد ۰.۶۸ درصدی به ۱،۳۵۷،۳۰۰ (یک میلیون و سیصد و پنجاه و هفت هزار و سیصد) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۲۶۲۳۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۰


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۴ روز پیش تا ۱،۳۷۰،۷۰۰ (یک میلیون و سیصد و هفتاد هزار و هفتصد) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ مصادف با ۱۰ آگوست ۲۰۲۲ - با رشد ۰.۱۹ درصدی به ۱،۳۷۳،۴۰۰ (یک میلیون و سیصد و هفتاد و سه هزار و چهارصد) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۲۶۰۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۱۹


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۳ روز پیش تا ۱،۳۷۰،۷۰۰ (یک میلیون و سیصد و هفتاد هزار و هفتصد) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۱ مصادف با ۰۹ آگوست ۲۰۲۲ - با کاهش ۰.۲۴ درصدی به ۱،۳۶۷،۴۰۰ (یک میلیون و سیصد و شصت و هفت هزار و چهارصد) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۲۵۸۶۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۱۸


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۳۶۵،۸۰۰ (یک میلیون و سیصد و شصت و پنج هزار و هشتصد) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۱ مصادف با ۰۶ آگوست ۲۰۲۲ - با رشد ۱.۱۵ درصدی به ۱،۳۸۱،۷۰۰ (یک میلیون و سیصد و هشتاد و یک هزار و هفتصد) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۲۵۵۰۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۱۵


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۳۶۲،۳۰۰ (یک میلیون و سیصد و شصت و دو هزار و سیصد) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ مصادف با ۰۳ آگوست ۲۰۲۲ - با رشد ۰.۵۶ درصدی به ۱،۳۷۰،۰۰۰ (یک میلیون و سیصد و هفتاد هزار) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۲۴۹۹۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۱۲


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۳۶۶،۳۰۰ (یک میلیون و سیصد و شصت و شش هزار و سیصد) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۱ مصادف با ۰۲ آگوست ۲۰۲۲ - با کاهش ۰.۲۹ درصدی به ۱،۳۶۲،۳۰۰ (یک میلیون و سیصد و شصت و دو هزار و سیصد) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۲۴۷۴۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۱۱


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۳۷۶،۷۰۰ (یک میلیون و سیصد و هفتاد و شش هزار و هفتصد) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ مصادف با ۰۱ آگوست ۲۰۲۲ - با کاهش ۰.۷۶ درصدی به ۱،۳۶۶،۳۰۰ (یک میلیون و سیصد و شصت و شش هزار و سیصد) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۲۴۵۵۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۱۰


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۳ روز پیش تا ۱،۳۶۴،۰۰۰ (یک میلیون و سیصد و شصت و چهار هزار) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۰۹ مرداد ۱۴۰۱ مصادف با ۳۱ جولای ۲۰۲۲ - با رشد ۰.۹۲ درصدی به ۱،۳۷۶،۷۰۰ (یک میلیون و سیصد و هفتاد و شش هزار و هفتصد) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۲۴۴۰۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۰۹


امروز قیمت سکه امامی هم افزایش ۱۵۸ هزار تومانی را تجربه کرد و ۱۵،۰۲۶،۰۰۰ (پانزده میلیون و بیست و شش هزار) تومان نرخ گذاری شد. قیمت طلا و دلار هم بالا رفت.
کد خبر: ۱۰۲۴۱۸۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۰۸


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۳۵۱،۰۰۰ (یک میلیون و سیصد و پنجاه و یک هزار) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۰۵ مرداد ۱۴۰۱ مصادف با ۲۷ جولای ۲۰۲۲ - با رشد ۰.۳۹ درصدی به ۱،۳۵۶،۳۰۰ (یک میلیون و سیصد و پنجاه و شش هزار و سیصد) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۲۳۶۶۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۰۵


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۳۵۱،۵۰۰ (یک میلیون و سیصد و پنجاه و یک هزار و پانصد) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۰۴ مرداد ۱۴۰۱ مصادف با ۲۶ جولای ۲۰۲۲ - با کاهش ۰.۰۳ درصدی به ۱،۳۵۱،۰۰۰ (یک میلیون و سیصد و پنجاه و یک هزار) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۲۳۴۵۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۰۴


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۳ روز پیش تا ۱،۳۴۷،۱۰۰ (یک میلیون و سیصد و چهل و هفت هزار و یکصد) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۰۲ مرداد ۱۴۰۱ مصادف با ۲۴ جولای ۲۰۲۲ - با رشد ۰.۸۴ درصدی به ۱،۳۵۸،۶۰۰ (یک میلیون و سیصد و پنجاه و هشت هزار و ششصد) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۲۲۹۷۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۰۲


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۳ روز پیش تا ۱،۳۴۶،۴۰۰ (یک میلیون و سیصد و چهل و شش هزار و چهارصد) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۰۱ مرداد ۱۴۰۱ مصادف با ۲۳ جولای ۲۰۲۲ - با رشد ۰.۰۵ درصدی به ۱،۳۴۷،۱۰۰ (یک میلیون و سیصد و چهل و هفت هزار و یکصد) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۲۲۷۱۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۰۱


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۳ روز پیش تا ۱،۳۵۸،۹۰۰ (یک میلیون و سیصد و پنجاه و هشت هزار و نهصد) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۱ مصادف با ۲۰ جولای ۲۰۲۲ - با کاهش ۰.۶۶ درصدی به ۱،۳۴۹،۹۰۰ (یک میلیون و سیصد و چهل و نه هزار و نهصد) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۲۲۲۲۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۲۹


پرطرفدارترین عناوین
آخرین اخبار