برچسب ها - آخرین قیمت سکه
برچسب ها
هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۴۲۸،۸۰۰ (یک میلیون و چهارصد و بیست و هشت هزار و هشتصد) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱ مصادف با ۰۵ جولای ۲۰۲۲ - با کاهش ۱.۷۵ درصدی به ۱،۴۰۴،۱۰۰ (یک میلیون و چهارصد و چهار هزار و یکصد) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۱۹۶۵۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۴

هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۴۵۳،۱۰۰ (یک میلیون و چهارصد و پنجاه و سه هزار و یکصد) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۱ مصادف با ۰۴ جولای ۲۰۲۲ - با کاهش ۱.۷ درصدی به ۱،۴۲۸،۸۰۰ (یک میلیون و چهارصد و بیست و هشت هزار و هشتصد) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۱۹۴۰۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۳

هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۳ روز پیش تا ۱،۴۳۹،۹۰۰ (یک میلیون و چهارصد و سی و نه هزار و نهصد) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۱ مصادف با ۰۳ جولای ۲۰۲۲ - با رشد ۰.۹ درصدی به ۱،۴۵۳،۱۰۰ (یک میلیون و چهارصد و پنجاه و سه هزار و یکصد) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۱۹۲۴۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۲

هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۳ روز پیش تا ۱،۳۸۵،۹۰۰ (یک میلیون و سیصد و هشتاد و پنج هزار و نهصد) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۱ مصادف با ۰۲ جولای ۲۰۲۲ - با رشد ۳.۷۵ درصدی به ۱،۴۳۹،۹۰۰ (یک میلیون و چهارصد و سی و نه هزار و نهصد) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۱۸۹۳۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۱

هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۳۶۵،۶۰۰ (یک میلیون و سیصد و شصت و پنج هزار و ششصد) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۰۸ تیر ۱۴۰۱ مصادف با ۲۹ ژوئن ۲۰۲۲ - با رشد ۰.۱۴ درصدی به ۱،۳۶۷،۶۰۰ (یک میلیون و سیصد و شصت و هفت هزار و ششصد) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۱۸۵۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۸

هر گرم طلا ۱۸ عیار که روز قبل تا ۱،۳۶۵،۶۰۰ (یک میلیون و سیصد و شصت و پنج هزار و ششصد) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۰۷ تیر ۱۴۰۱ مصادف با ۲۸ ژوئن ۲۰۲۲ - با کاهش ۰.۶۱ درصدی به ۱،۳۵۷،۳۰۰ (یک میلیون و سیصد و پنجاه و هفت هزار و سیصد) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۱۸۴۰۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۷

هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۴۲۴،۹۰۰ (یک میلیون و چهارصد و بیست و چهار هزار و نهصد) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۰۶ تیر ۱۴۰۱ مصادف با ۲۷ ژوئن ۲۰۲۲ - با کاهش ۱.۸۸ درصدی به ۱،۳۹۸،۶۰۰ (یک میلیون و سیصد و نود و هشت هزار و ششصد) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۱۸۱۰۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۶

هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۴۲۶،۱۰۰ (یک میلیون و چهارصد و بیست و شش هزار و یکصد) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۰۱ تیر ۱۴۰۱ مصادف با ۲۲ ژوئن ۲۰۲۲ - با رشد ۰.۷۹ درصدی به ۱،۴۳۷،۶۰۰ (یک میلیون و چهارصد و سی و هفت هزار و ششصد) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۱۷۳۳۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۱

هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۴۲۹،۱۰۰ (یک میلیون و چهارصد و بیست و نه هزار و یکصد) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ مصادف با ۲۱ ژوئن ۲۰۲۲ - با کاهش ۰.۲۱ درصدی به ۱،۴۲۶،۱۰۰ (یک میلیون و چهارصد و بیست و شش هزار و یکصد) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۱۷۱۰۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۴۴۳،۶۰۰ (یک میلیون و چهارصد و چهل و سه هزار و ششصد) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ مصادف با ۲۰ ژوئن ۲۰۲۲ - با کاهش ۱.۰۱ درصدی به ۱،۴۲۹،۱۰۰ (یک میلیون و چهارصد و بیست و نه هزار و یکصد) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۱۶۸۸۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۳۰

هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۳ روز پیش تا ۱،۴۱۱،۵۰۰ (یک میلیون و چهارصد و یازده هزار و پانصد) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ مصادف با ۱۹ ژوئن ۲۰۲۲ - با رشد ۲.۲۲ درصدی به ۱،۴۴۳،۶۰۰ (یک میلیون و چهارصد و چهل و سه هزار و ششصد) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۱۶۶۷۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۹

هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۳ روز پیش تا ۱،۴۳۸،۸۰۰ (یک میلیون و چهارصد و سی و هشت هزار و هشتصد) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ مصادف با ۱۸ ژوئن ۲۰۲۲ - با کاهش ۱.۹۳ درصدی به ۱،۴۱۱،۵۰۰ (یک میلیون و چهارصد و یازده هزار و پانصد) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۱۶۴۸۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۸

هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۴۹۱،۹۰۰ (یک میلیون و چهارصد و نود و یک هزار و نهصد) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ مصادف با ۱۵ ژوئن ۲۰۲۲ - با کاهش ۱.۱۶ درصدی به ۱،۴۷۴،۷۰۰ (یک میلیون و چهارصد و هفتاد و چهار هزار و هفتصد) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۱۶۱۰۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۵

هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱,۵۱۱,۰۰۰ (یک میلیون و پانصد و یازده هزار) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ مصادف با ۱۴ ژوئن ۲۰۲۲ - با کاهش ۱.۲۸ درصدی به ۱,۴۹۱,۹۰۰ (یک میلیون و چهارصد و نود و یک هزار و نهصد ) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۱۵۹۰۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۴

هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۴۷۶،۸۰۰ (یک میلیون و چهارصد و هفتاد و شش هزار و هشتصد) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ مصادف با ۱۳ ژوئن ۲۰۲۲ - با رشد ۲.۲۶ درصدی به ۱،۵۱۱،۰۰۰ (یک میلیون و پانصد و یازده هزار) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۱۵۷۰۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۳

هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۳ روز پیش تا ۱,۴۴۵,۰۰۰ (یک میلیون و چهارصد و چهل و پنج هزار) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ مصادف با ۱۲ ژوئن ۲۰۲۲ - با رشد ۲.۱۵ درصدی به ۱,۴۷۶,۸۰۰ (یک میلیون و چهارصد و هفتاد و شش هزار و هشتصد ) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۱۵۵۲۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۲

هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۴۴۵،۰۰۰ (یک میلیون و چهارصد و چهل و پنج هزار) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ مصادف با ۱۱ ژوئن ۲۰۲۲ - با رشد ۲.۶۴ درصدی به ۱،۴۸۴،۲۰۰ (یک میلیون و چهارصد و هشتاد و چهار هزار و دویست) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۱۵۳۵۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۱

هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۴۲۹،۱۰۰ (یک میلیون و چهارصد و بیست و نه هزار و یکصد) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ مصادف با ۰۸ ژوئن ۲۰۲۲ - با رشد ۰.۹۶ درصدی به ۱،۴۴۳،۰۰۰ (یک میلیون و چهارصد و چهل و سه هزار) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۱۴۸۶۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۸

هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۵ روز پیش تا ۱،۴۳۱،۸۰۰ (یک میلیون و چهارصد و سی و یک هزار و هشتصد) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ مصادف با ۰۷ ژوئن ۲۰۲۲ - با کاهش ۰.۱۸ درصدی به ۱،۴۲۹،۱۰۰ (یک میلیون و چهارصد و بیست و نه هزار و یکصد) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۱۴۶۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۷

هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۵ روز پیش تا ۱،۴۳۹،۰۰۰ (یک میلیون و چهارصد و سی و نه هزار) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ مصادف با ۰۶ ژوئن ۲۰۲۲ - با کاهش ۰.۵ درصدی به ۱،۴۳۱،۸۰۰ (یک میلیون و چهارصد و سی و یک هزار و هشتصد) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۱۴۴۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۶

پرطرفدارترین عناوین
آخرین اخبار