برچسب ها - آخرین قیمت سکه
برچسب ها
هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱,۴۰۲,۰۰۰ (یک میلیون و چهارصد و دو هزار) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ مصادف با ۳۱ می ۲۰۲۲ - با رشد ۱.۱۹ درصدی به ۱,۴۱۸,۹۰۰ (یک میلیون و چهارصد و هجده هزار و نهصد ) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۱۳۵۸۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۰

هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۳۸۹،۶۰۰ (یک میلیون و سیصد و هشتاد و نه هزار و ششصد) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۰۹ خرداد ۱۴۰۱ مصادف با ۳۰ می ۲۰۲۲ - با رشد ۰.۸۸ درصدی به ۱،۴۰۲،۰۰۰ (یک میلیون و چهارصد و دو هزار) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۱۳۳۶۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۹

هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۳ روز پیش تا ۱،۳۷۹،۷۰۰ (یک میلیون و سیصد و هفتاد و نه هزار و هفتصد) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۰۷ خرداد ۱۴۰۱ مصادف با ۲۸ می ۲۰۲۲ - با رشد ۰.۶۲ درصدی به ۱،۳۸۸،۴۰۰ (یک میلیون و سیصد و هشتاد و هشت هزار و چهارصد) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۱۲۸۹۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۷

هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۳۸۱،۰۰۰ (یک میلیون و سیصد و هشتاد و یک هزار) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۰۴ خرداد ۱۴۰۱ مصادف با ۲۵ می ۲۰۲۲ - با کاهش ۰.۰۱ درصدی به ۱،۳۸۰،۸۰۰ (یک میلیون و سیصد و هشتاد هزار و هشتصد) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۱۲۵۰۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۴

هر گرم طلا ۱۸ عیار که روز قبل تا ۱،۳۸۱،۰۰۰ (یک میلیون و سیصد و هشتاد و یک هزار) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۰۳ خرداد ۱۴۰۱ مصادف با ۲۴ می ۲۰۲۲ - با رشد ۰.۶۴ درصدی به ۱،۳۹۰،۰۰۰ (یک میلیون و سیصد و نود هزار) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۱۲۲۹۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۳

هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۳۸۴،۵۰۰ (یک میلیون و سیصد و هشتاد و چهار هزار و پانصد) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۰۲ خرداد ۱۴۰۱ مصادف با ۲۳ می ۲۰۲۲ - با کاهش ۰.۳۱ درصدی به ۱،۳۸۰،۱۰۰ (یک میلیون و سیصد و هشتاد هزار و یکصد) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۱۱۹۳۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۲

هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۳ روز پیش تا ۱،۳۵۷،۰۰۰ (یک میلیون و سیصد و پنجاه و هفت هزار) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۰۱ خرداد ۱۴۰۱ مصادف با ۲۲ می ۲۰۲۲ - با رشد ۱.۹۸ درصدی به ۱،۳۸۴،۵۰۰ (یک میلیون و سیصد و هشتاد و چهار هزار و پانصد) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۱۱۷۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۱

هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۳۷۹،۲۰۰ (یک میلیون و سیصد و هفتاد و نه هزار و دویست) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ مصادف با ۱۸ می ۲۰۲۲ - با کاهش ۱.۱۳ درصدی به ۱،۳۶۳،۷۰۰ (یک میلیون و سیصد و شصت و سه هزار و هفتصد) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۱۱۲۰۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۸

هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۳۷۹،۹۰۰ (یک میلیون و سیصد و هفتاد و نه هزار و نهصد) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ مصادف با ۱۷ می ۲۰۲۲ - با کاهش ۰.۰۵ درصدی به ۱،۳۷۹،۲۰۰ (یک میلیون و سیصد و هفتاد و نه هزار و دویست) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۱۰۹۸۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۷

هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۳۵۲،۶۰۰ (یک میلیون و سیصد و پنجاه و دو هزار و ششصد) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ مصادف با ۱۶ می ۲۰۲۲ - با رشد ۱.۹۷ درصدی به ۱،۳۷۹،۹۰۰ (یک میلیون و سیصد و هفتاد و نه هزار و نهصد) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۱۰۷۷۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۶

هر گرم طلا ۱۸ عیار که روز قبل تا ۱،۳۵۲،۶۰۰ (یک میلیون و سیصد و پنجاه و دو هزار و ششصد) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ مصادف با ۱۵ می ۲۰۲۲ - با رشد ۰.۶۹ درصدی به ۱،۳۶۲،۱۰۰ (یک میلیون و سیصد و شصت و دو هزار و یکصد) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۱۰۶۳۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۳ روز پیش تا ۱،۳۴۳،۲۰۰ (یک میلیون و سیصد و چهل و سه هزار و دویست) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ مصادف با ۱۴ می ۲۰۲۲ - با رشد ۳.۳۸ درصدی به ۱،۳۹۰،۳۰۰ (یک میلیون و سیصد و نود هزار و سیصد) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۱۰۳۰۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۴

هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۳۱۱،۰۰۰ (یک میلیون و سیصد و یازده هزار) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ مصادف با ۱۱ می ۲۰۲۲ - با رشد ۰.۶۸ درصدی به ۱،۳۲۰،۱۰۰ (یک میلیون و سیصد و بیست هزار و یکصد) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۰۹۸۸۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۱

هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۳۱۰،۶۰۰ (یک میلیون و سیصد و ده هزار و ششصد) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ مصادف با ۱۰ می ۲۰۲۲ - با رشد ۰.۰۳ درصدی به ۱،۳۱۱،۰۰۰ (یک میلیون و سیصد و یازده هزار) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۰۹۶۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۰

هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۳ روز پیش تا ۱،۳۰۶،۲۰۰ (یک میلیون و سیصد و شش هزار و دویست) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ مصادف با ۰۸ می ۲۰۲۲ - با رشد ۰.۵۶ درصدی به ۱،۳۱۳،۶۰۰ (یک میلیون و سیصد و سیزده هزار و ششصد) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۰۹۲۱۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۸

هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۵ روز پیش تا ۱،۲۹۶،۸۰۰ (یک میلیون و دویست و نود و شش هزار و هشتصد) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ مصادف با ۰۷ می ۲۰۲۲ - با رشد ۰.۷۱ درصدی به ۱،۳۰۶،۲۰۰ (یک میلیون و سیصد و شش هزار و دویست) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۰۹۰۰۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۷

هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۲۸۸،۷۰۰ (یک میلیون و دویست و هشتاد و هشت هزار و هفتصد) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ مصادف با ۰۲ می ۲۰۲۲ - با رشد ۰.۶۷ درصدی به ۱،۲۹۷،۵۰۰ (یک میلیون و دویست و نود و هفت هزار و پانصد) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۰۸۵۵۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۲

هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۳ روز پیش تا ۱،۲۹۷،۷۰۰ (یک میلیون و دویست و نود و هفت هزار و هفتصد) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ مصادف با ۰۱ می ۲۰۲۲ - با کاهش ۰.۶۹ درصدی به ۱،۲۸۸،۷۰۰ (یک میلیون و دویست و هشتاد و هشت هزار و هفتصد) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۰۸۳۹۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۱

هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۳ روز پیش تا ۱،۲۹۵،۹۰۰ (یک میلیون و دویست و نود و پنج هزار و نهصد) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ مصادف با ۳۰ آوریل ۲۰۲۲ - با رشد ۰.۱۳ درصدی به ۱،۲۹۷،۷۰۰ (یک میلیون و دویست و نود و هفت هزار و هفتصد) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۰۸۱۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۰

هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۲۷۹،۲۰۰ (یک میلیون و دویست و هفتاد و نه هزار و دویست) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ مصادف با ۲۷ آوریل ۲۰۲۲ - با رشد ۰.۶۲ درصدی به ۱،۲۸۷،۳۰۰ (یک میلیون و دویست و هشتاد و هفت هزار و سیصد) تومان رسید.
کد خبر: ۱۰۰۷۶۸۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۷

پرطرفدارترین عناوین
آخرین اخبار