ترکمنستان همیشه می‌تواند بر دوستی بلندمدت و صمیمانه با جمهوری اسلامی ایران تکیه کند/ تاکید بر فعال شدن کریدور ترانزیتی شمال - جنوب
رئیس جمهور در پاسخ به تماس تلفنی روسای جمهور جدید و پیشین ترکمنستان:
آیت الله رئیسی با تاکید بر اینکه ملت‌های ایران و ترکمنستان در کنار همسایگی، خویشاوند هستند، گفت: ترکمنستان همیشه می‌تواند بر دوستی بلندمدت و صمیمانه با جمهوری اسلامی ایران تکیه کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار