فیلمفارسی؛ قاتل سینمای ایران!
جریان «فیلمفارسی» در دهه ۵۰ سینمای ایران را به اسارت خود در آورده و آن را تا مرز ورشکستگی، پایین کشید.
منبع: فارس
ارسال نظرات
آخرین اخبار