در سال‌های کنونی مدیران کشت و صنعت لرستان با وضع قوانین کاری و انعقاد قرارداد‌های غیرعادلانه، عملکرد مناسبی نداشته‌اند
شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی لرستان:
شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی لرستان در بیانیه‌ای اقدام اخیر شرکت کشت و صنعت لرستان را در تضییع حقوق کارگرانش محکوم کردند
ارسال نظرات
آخرین اخبار